Tor Claesson

Ett svenskt fantasyepos av modernt snitt

När man mottar en dödsdom förändras man. Det är något Mold som har fått erfara sedan han dömdes till döden för tre mord, varav två han aldrig begått. Vad han ännu inte vet är att man förändras än mer då man får en andra chans. Det kommer han emellertid snart att bli varse, då han rekryteras till den kejserliga legionen.

När en hästhandlare slås sönder och samman, inte mer än knappa slaget efter att han har beskyllt Prästerskapets råd för att ha lurat honom på pengar, väcks Auroras misstänksamhet. Kan någon i stadens styrande råd ha försökt tysta honom? Om så - vem?

Krig och väpnade konflikter är på samma gång fullständigt meningslösa som absolut nödvändiga. Det är någonting som Svart har kommit underfund med sina långa år i tjänst. Vart slagfält representerar ett misslyckande och var seger ett nederlag. Endast ett än värre öde kan han föreställa sig; det som väntar om alla vapen läggs ned.

Att göra legionärer av en samling tvångsrekryter, åldringar och banditer är aldrig någon enkel uppgift. Cass uppgift blir därtill än svårare då hon nås av bud från Namprovovinsen, vilket tvingar henne till avmarsch all hast. Inte bara hotar uppror i provinsen. Sydferneiska koalitionsstyrkor marscherar dessutom mot stadens portar.

Oxvältarna: Spelers regler
av Tor Claesson
429 sid.

Om Tor Claessons uppgång och fall

Den nu 33-åriga människohanen Tor föddes i Sundbyberg, där han också växte upp. Efter att ha nått könsmogen ålder flyttade han, likt många andra hanar av samma art, över kommungränsen till Solna. Där bor han nu tillsammans med sin dotter i en lägenhet med utsikt över den lokala pizzerian.

Intresset för det annanvärldsliga drabbade Tor i tidig ålder, i samband med att hans far läste Tolkiens samlade verk för honom. Sedan dess har han, till sin mors stora sorg, varit som besatt av detta själsliga gift. Till en början tog sig denna besatthet främst uttryck genom frekvent läsning av såväl fantasy- som skräcklitteratur, men allt vad tiden gått har han också blivit allt mer intresserad av författandet av densamma. Detta författande lär förvisso inte göra någon sund människa lyckligt. Men, för att citera Tor: Vad gör väl det? Det är trots allt inte sunda människor jag vill underhålla. Det är fantasyfantaster.

Inspiration till sitt författande har Tor i mångt och mycket hämtat från Steven Erikson (vars Malazan Book of the Fallen sannolikt är den bästa fantasyserien någonsin), Stephen King (vars sätt att skapa levande karaktärer och mänskliga relationer är oslagbar) samt George R.R. Martin (vars Game of Thrones trots allt förändrat världen).

PS. Det är jag (Tor!) som är pojken till vänster i bild, vad ni ser till höger är min dotter. DS.

Följ mig på Facebook

Eller Instagram @gullesnutt

SnapWidget · Instagram Widget